sienās


sienās

es esmu te savās sienās
un sitos pret logiem putekļiem klātiem
un Tu esi manas debesis zilās
un manas brīvības nots
un Tu esi plašums un gaiss man plaušās
ko izkliegt līdz apstājas sirds
Tu esi kā saule degoša rietā
un pasaules spīts kas meglā siets
es esmu vien pazudis rīts
Tev matos sapinies saules spīts
es esmu vien pazudis rīts
kas pamosties cer un mīl
un visumā bezgala tukšā
vien divas zvaigznes mirdz
sirds klusuma tukšajās skaņās
vien piedzerties Tevis man lemts
un noslīkt tik Tavās acīs
līdz apstājas laiks un esam mēs