sniegs


sniegs

Mēs stāvējām tumsā automašīnu gaismās salstot un brīnoties par neskaidro nojausmu kas pamazām iezagās nokaitētajā prātā. Un klusajā melnumā dziestošās kļavu lapas ar neskaidri iegrebtiem vārdiem stāstīja kādu ļoti neskaidru un sen aizmirstu stāstu, līdz iestājās klusums ko pārtrauca tikai aukstajā ziemas gaisā salstošā elpa un mirdzošo acu skatiens. Sniegs.