This is now. We are infinite.


This is now. We are infinite.

Šī ir tagadne. Mulsinoši īss mirklis starp pagātnes un nākotnes dzirnakmeņiem, liesmojoši spoža naža asmens uz ko tiecas viss un visi. Mēs esam vairāk par 7 miljardiem, mēs esam bezgalīgi, mēs esam kā zvirbuļi labības laukā, kombaina atstātā sliedē, visi raujamies pēc tā spožuma grauda, pēc tagadnes, apzināties mirkli, sevi, atrast garīgumu, uz mirkli apstāties un izbaudīt.
Bet nevar jau apstāties. Mežonīgā ātrumā tagadne pārvēršas pagātnes ainās, kadru pa kadram, un mēs lidojam kaut kur Visumā. Mēs esam bezgalīgi un skrienam sadegt visspožākajās ugunīs, sabirzt esamības miltos. Bet viss ir tagad, šajā mirklī, šajā ātrumā un šajā bezgalībā. Dzirkstelē, kas rodas saduroties diviem lielajiem melnajiem, pagātnei un nākotnei. Tagadne uzliesmo, iedegās un mirdz, kamēr mēs turam līdzsvaru uz šīs smailes. Līdz sadegam, līdz mūs nomaina nākošie.
This is now. We are infinite.