vājpratība


vājpratība

Šodienas vārds ir VĀJPRATĪBA. Nevis vājs prāts, bet vāja pratība. Vārds apzīmē mūsdienu indivīda seklo un paviršo iedziļināšanos, ko reizēm mēdz saukt par aizraušanos. Lingvistiskā hierarhijā pat mazliet zem diletantisma.
Neļaut čaukstošajam papīram sevi nokaitināt.
Ir kāds šai pūlī, kas radoši spēj strādāt izmantojot Microsoft Power Point?
Ir? Nav?
Kāds atsaucās. Neviennozīmīgi apklusa.
Un kas Tu būtu, lai spriestu?
Kas?
Jā, es. Es esmu veidojis vairākus radošus proj…
Un balss aprāvās, un pūlis paklusa. Jo daudziem bija vienalga, un pārējiem pietrūka sajēgas.
Vien cilvēks netīrām rokām, kurš nesaprata, ko jautāju, radoši strādāja…